Op den Vossenberg (3.5 km van club Mystique)(prijsklasse midden)